AKTIEÄGARSTRUKTUR

AKTIEÄGARSTRUKTUR 29 MARS, 2019

AKTIEÄGANDE PER LAND ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Sverige 93,2%
Övriga världen 6,8%
TOTALT 100%
   
FÖRDELNING FYSISKA OCH JURIDISKA PERSONER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
Fysiska personer 26,4%
Juridiska personer 73,6%
TOTALT 100%
   
ANTAL AKTIER PER ÄGARE ANTAL ÄGARE ANTAL AKTIER ANDEL AV AKTIEKAPITALET
1 - 500 4 098 397 396 3,0%
501 - 1 000 400 302 973 2,3%
1 001 - 5 000 465 1 034 340 8,0%
5 001 - 10 000 71 516 177 4,0%
10 001 - 15 000 25 299 286 2,3%
15 001 - 20 000 19 331 389 2,6%
20 001 - 59 10 128 563 77,8%
TOTALT 5 137 13 010 124 100%
       

Källa: Euroclear Sweden AB