STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 28 DECEMBER 2018

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 2 902 526 22,3
CATELLA FONDFÖRVALTNING 959 029 7,4
SWEDBANK ROBUR FONDER 931 337 7,2
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 895 543 6,9
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247 122 1,9
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 192 497 1,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 162 232 1,3
OLD MUTUAL INTERNATIONAL IOM LTD 151 716 1,2
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 147 851 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB