STÖRSTA AKTIEÄGARNA

STÖRSTA AKTIEÄGARNA 29 MARS, 2019

NAMN ANTAL AKTIER %
AB TRACTION 2 902 526 22,3
FÖRÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 974 766 7,5
CATELLA FONDFÖRVALTNING 957 234 7,4
SWEDBANK ROBUR FONDER 931 337 7,2
THE PURE CIRCLE AB 642 285 4,9
NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB 247 122 1,9
NORDNET PENSIONFÖRSÄKRING AB 196 092 1,5
SWEDBANK FÖRSÄKRING 161 072 1,2
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 147 551 1,1
RIDDERSTRÅLE, CARL-ERIK 145 846 1,1

Källa: Euroclear Sweden AB